Vrachtauto’s moeten aan allerlei veiligheidseisen voldoen om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook voor het beladen van de vrachtauto zijn binnen de Europese Unie (EU) regels opgesteld om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door het schuiven of verliezen van lading.

Grote spiegel of dodehoekspiegel
Eigenaren van vrachtauto’s moeten de oude hoofdspiegel en breedtespiegel vervangen door moderne grotere spiegels. Vrachtauto’s die (nog) geen grotere spiegel hebben, moeten een aparte dodehoekspiegel hebben.

Vooruitkijkspiegel of vooruitkijkcamera
Vrachtauto’s moeten een vooruitkijkspiegel of vooruitkijkcamera hebben. Hiermee kan de chauffeur vlak voor de vrachtauto kijken. Deze verplichting geldt sinds 26 januari 2007. Op vrachtauto’s van voor die datum hoeft geen vooruitkijkspiegel te zitten.

Digitale tachograaf is verplicht
Vrachtauto’s moeten een digitale tachograaf hebben. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van de vrachtwagen. Vrachtauto chauffeurs moeten zich aan bepaalde rijtijden en rusttijden houden om ongelukken door vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Maximaal gewicht en lengte
Vrachtauto’s met aanhangwagens mogen maximaal 18,75 meter lang zijn en maximaal 50 ton wegen (inclusief lading). In Nederland mogen ook langere en zwaardere vrachtauto’s rijden tot maximaal 25,25 meter lengte en 60 ton maximaal gewicht (LZV). Om de verkeersveiligheid te garanderen moeten chauffeurs van LZV’s een extra examen doen dat bestaat uit een mondeling theoriegedeelte en een praktijkrit.

Eurovergunning vrachtauto chauffeurs
Beroepsvervoerders in een vrachtauto of bestelauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo, moeten binnen de EU een Eurovergunning hebben.

Europese richtlijnen voor het beladen
Veel ongelukken met vrachtauto’s worden veroorzaakt doordat de lading niet goed is vastgezet en gaat schuiven. Daardoor kan de lading uit de laadruimte vallen of de vrachtauto instabiel maken of zelfs doen kantelen. De minimumeisen voor het beladen verschillen per EU-land.

BRONNEN:
rijksoverheid.nl | oktober 2016
ec.europa.eu | oktober 2016