STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Met het geld uit het STAP-budget kunt u een opleiding, training of cursus volgen. De overheid wil dat u als werkende of werkzoekende kunt beslissen over uw ontwikkeling tijdens uw loopbaan. Zo heeft u meer kansen om uw baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

STAP-budget aanvragen

U kunt als werkende of werkzoekende 1 keer per jaar het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. Elke 2 maanden start een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op als u een aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.

Voorwaarden STAP-budget

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent en dat u nog geen AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Afschaffing fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget is een nieuwe regeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om  scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Sinds die datum is dat niet meer mogelijk.

De overheid wil scholing voor een brede doelgroep mogelijk maken.  Daarom is per 1 maart 2022 het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassen werkenden of werkzoekenden jaarlijks maximaal € 1.000 financiële hulp krijgen om scholing te betalen. Anders dan bij de vroegere belastingaftrek voor scholingskosten, hoeven mensen geen bedrag meer voor te schieten. Dat kan een voordeel zijn voor mensen met lagere inkomens en voor ouderen.

Hoe werkt het STAP-budget?

Nog niet iedereen laat zich regelmatig bijscholen. De regering wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt de regering de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 200.000 tot 300.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 per persoon.

Wanneer vraag ik het STAP budget aan?

In 2022 zijn er 5 tijdvakken, te weten:

 • 1 maart
 • 1 mei
 • 1 juli
 • 1 september
 • 1 november

In 2023 is er ook een tijdvak vanaf 1 januari. Voor alle tijdvakken is een vastgesteld subsidiebedrag. Dus op=op. Ben je te laat dien je opnieuw een verzoek in te dienen in het volgende tijdvak.

Hoe meld ik me aan voor het STAP budget bij het UWV

Heb je een keuze gemaakt? Je kunt jouw aanvraag indienen bij het UWV op 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november en vanaf 2023 komt ook 1 januari er bij. Zorg dat je dit bij de hand hebt:

 • Je DigiD
 • Je STAP-aanmeldingsbewijs (deze moet je vooraf aanvragen bij ons)

Log met je DigiD in op het portaal van UWV en upload je STAP-aanmeldingsbewijs. UWV keurt jouw aanvraag goed of af.

Hoe wordt de opleiding betaald?

Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan ons en kan je van start gaan met de opleiding. Je hoeft dus zelf na goedkeuring niets meer te regelen. Hoe fijn is dat!

Zijn de kosten van de opleiding hoger dan het STAP budget ontvang jij van ons nog een aanvullende factuur.

Hoe hoog is het STAP-budget?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en bedraagt maximaal € 1.000,- inclusief BTW (vastgesteld 2019). Hierin zitten alle kosten. Indien de opleiding meer kost dat de vastgestelde subsidie is het overige gedeelte voor eigen rekening.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn aanvraag?

Indien een aanvraag volledig is ingevuld wordt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit genomen. De aanvraag wordt altijd op volgorde van binnenkomst verleend.

Moet ik een STAP-budget terugbetalen?

Deze subsidieaanvraag is niet vrijblijvend. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde verplichtingen kan het budget volledig of deels worden teruggevorderd. Je dient de opleiding dus af te ronden (aanwezigheidspercentage van 80%).

De scholingsactiviteit is afgerond indien jij de scholingsactiviteit hebt voltooid met een diploma of certificaat, of een aanwezigheidspercentage van ten minste 80% hebt behaald.

Je toont op verzoek aan dat de opleiding is afgerond en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Je bent verplicht desgevraagd alle medewerking te verlenen aan een steekproef die kan worden verricht.

Wat heb je nodig bij de aanvraag van een STAP-budget?

De aanvraag van het budget gaat betrekkelijk eenvoudig. Lees hier de te nemen stappen:

Je dient de subsidieaanvraag in door middel elektronisch formulier.

De subsidieaanvraag wordt voor aanvang van de scholingsactiviteit ingediend.

In de subsidieaanvraag wordt vermeld:

 1. jouw burgerservicenummer;
 2. de scholingsactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 3. een bewijs van aanmelding;
 4. het bedrag dat door de opleider in rekening wordt gebracht. De opleider zal je hierin voorzien;
 5. de startdatum van de scholingsactiviteit en de verwachte datum van afronding van de scholingsactiviteit;
 6. het doel van de scholingsactiviteit;
 7. indien van toepassing, de voortgang en eventuele afronding van een opleidingsjaar van een meerjarige scholingsactiviteit waarvoor reeds subsidie is verleend.

Voor zover je voor dezelfde begrote kosten ook subsidie of een andere financiële bijdrage hebt aangevraagd of zal gaan aanvragen bij een ander bestuursorgaan of rechtspersoon, doe je hiervan mededeling in de subsidieaanvraag en vermeld je de stand van zaken.

Indien je voor de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit een bijdrage van een derde heeft ontvangen of zal ontvangen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een tegemoetkoming van de werkgever), doe je daarvan mededeling.

Hoe kom ik aan een STAP aanmeldingsbewijs?

Het STAP aanmeldingsbewijs wordt door ons aan jou verstrekt.