De Europese Commissie heeft de uitgangspunten voor de 4e rijbewijsrichtlijn gepubliceerd. 

Er is Europa veel aan gelegen om het chauffeurstekort aan te pakken. Jonge bestuurders zullen ervaring kunnen opdoen dankzij begeleid rijden: vanaf 17 jaar zullen ze kunnen leren rijden en een rijbewijs halen. Als ze slagen voor het rijexamen, zullen ze vanaf hun 18e verjaardag alleen de weg op mogen en als beroepschauffeur mogen werken zodra dat voor een specifieke baan is toegelaten.

Het aantrekken van chauffeurs die niet goed Nederlands spreken moet makkelijker worden. Een kandidaat-bestuurder de taal van het land waar hij het examen aflegt niet beheerst en geen beroep kan doen op een tolk, zullen de nieuwe regels gemakkelijker maken om het examen af te leggen in een EU-land waarvan de bestuurder de taal kent. Dit zal het leven van mobiele burgers in de EU, met name jongeren, vergemakkelijken en ervoor zorgen dat zij worden getest op hun rijvaardigheid in plaats van op hun talenkennis.

De Europese Commissie stelt een proeftijd voor van ten minste twee jaar voor beginnende bestuurders die geslaagd zijn voor hun examen en nultolerantie voor rijden onder invloed.

Wie zich niet houdt aan de verkeersregels kan straks harder worden aangepakt. De laatste jaren werd ongeveer 40 procent van de overtredingen in een ander EU-land niet bestraft omdat de dader niet werd geïdentificeerd of de betaling van de boete niet werd afgedwongen. Nu wordt voorgesteld om dat probleem aan te pakken door handhavingsautoriteiten toegang te verlenen tot de nationale rijbewijsregisters. De Commissie stelt ook voor om de rol van de nationale contactpunten te versterken, zodat ze beter kunnen samenwerken met de handhavingsautoriteiten die overtredingen onderzoeken. Daardoor zullen de huidige tekortkomingen worden aangepakt in de samenwerking tussen de lidstaten bij het onderzoeken van overtredingen.

De richtlijn introduceert een digitaal rijbewijs dat toegankelijk is via een mobiele telefoon of een ander digitaal apparaat en dat in de hele EU zou worden erkend. Doordat de hele procedure online zal kunnen worden afgewikkeld, zullen administratieve procedures en de vervanging, verlenging of inwisseling van rijbewijzen vlotter verlopen.

De richtlijn bevat minimumeisen om de interoperabiliteit van digitale rijbewijzen in de hele EU mogelijk te maken, die later nader zullen worden omschreven. Na een overgangsperiode zal standaard een digitaal rijbewijs worden afgegeven, maar bestuurders zullen ook een fysiek rijbewijs kunnen krijgen, of beide.

Het B-rijbewijs gaat van een maximumgewicht van 3,5 ton naar 4,25 ton, maar dit geldt enkel voor het besturen van zero-emissievoertuigen. Dit omdat voertuigen op alternatieve brandstoffen zwaarder zijn.

Bron TTM.nl