Basis Kwalifiactie Code 95

Wanneer je beroepsmatig op een vrachtwagen gaat rijden heb je de aanvulling Code 95 (basiskwalificatie) nodig en dien je de volgende examens af te leggen:

  • Theorie-examen (VM2-C)
  • Theorie-examen (VM-3C)
  • Praktische toets (VPTC)
  • Toets besloten terrein (VPBC)

Theorie examen (VM2-C)

Dit onderdeel bestaat uit een theorie-examen welke 90 minuten duurt en bestaat uit 65 vragen over voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig, basiskennis voertuigtechniek, taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen, elektronische en mechanische systemen, lading en lading zekeren

Theorie-examen (V3C)

Het theorie-examen duurt 90 minuten en bestaat uit 65 vragen over wetgeving – Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit en tachograaf, wetgeving – documenten, veiligheid en gezondheid, branche en bedrijf.

Praktische toets (VPTC)

De praktische toets is een onderdeel van de basis kwalificatie code 95 en bestaat voor vrachtwagenchauffeurs uit een aantal scenario’s uit de beroepspraktijk.

Toets besloten terrein (VPBC)

De toets besloten terrein is een onderdeel van de basis kwalificatie code 95 en bestaat voor vrachtwagenchauffeurs uit 7 opdrachten.

De kosten voor de twee praktische toetsen (VPTC en VPBC) bedragen € 750 euro

* Genoemde prijzen zijn excl. BTW, particulieren betalen geen BTW

Je kan je op de theorie examens voorbereiden met behulp van het zelfstudiepakket en de internettraining. Met één uur studie per dag, kun je in vier werken klaar zijn. Het kan uiteraard sneller, dat is afhankelijk van je studietempo. Wij plannen in overleg met jou de twee theorie examens in bij jouw dichtbij zijnde CBR locatie.

Naast de 2 aanvullende theorie-examens (VM2C en VM3C) bestaat de basiskwalificatie code95 uit twee praktijktoetsen en worden op een dag afgenomen. De dag begint om 7.45 uur. We starten met de praktische toets voor beroepschauffeurs – Laden en lossen.

De praktische toets is een onderdeel van de basiskwalificatie Code95 en bestaat uit een aantal scenario’s uit de beroepspraktijk welke te maken hebben met het correct beladen (stuwen) van een vrachtwagen, controle van veiligheidsvoorzieningen, maatregelen bij noodsituaties, voorkomen van criminaliteit, schadeformulier en maatregelen bij gladheid en storingen.

Gedurende een dagdeel training worden alle bovenstaande onderwerpen met jou behandeld en beoefend en wordt dit afgesloten met een officieel examen (VPTC) . OTC Rijopleidingen B.V. heeft eigen gecertificeerde instructeurs die onder toezicht van het CBR/CCV de examens voor de praktische toets mogen afnemen. Je doet dus examen bij een instructeur van OTC rijopleidingen B.V.

Het tweede dagdeel is de toets besloten terrein – Manoeuvreeropdrachten met de vrachtauto.

De toets besloten terrein is een onderdeel van de basiskwalificatie Code95 en bestaat voor vrachtwagenchauffeurs uit een aantal manoeuvreer opdrachten met de vrachtauto en het gebruik van spiegels. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld in een rechte lijn achteruit rijden met een precisiestop of naar links of vooruit rijden met een precisiestop of in rechte lijn achteruit rijden naar een denkbeeldige muur met een precisiestop, slalom vooruit met precisiestop, zijdelings verplaatsten naar links of rechts achterwaarts of een 180 graden draai binnen een beperkte ruimte.

OTC rijopleidingen heeft een besloten terrein in Echt en Someren waar gedurende een training van een halve dag alle bovenstaande opdrachten worden geoefend. De dag wordt afgesloten met een examen (VPBC). OTC rijopleidingen B.V. heeft eigen gecertificeerde instructeurs die onder toezicht van het CBR/CCV de examens voor de toets besloten terrein mogen afnemen. Je doet dus examen bij een instructeur van OTC rijopleidingen B.V.

Contact opnemen voor meer informatie