Dankzij de constant aangepaste regelgevingen en verouderde websites ontstaan er discussies en onduidelijkheden over wanneer Code 95 verplicht is. Hieronder staan de 10 grootste misvattingen over code 95.

1. Ik verricht eigen vervoer voor mijn bedrijf, ik heb geen Code 95 nodig.
Bij deze stelling ontstaat vaak verwarring. Code 95 is een toevoeging op het rijbewijs en maakt geen onderscheid tussen ‘Eigen vervoer’ of ‘Beroepsgoederenvervoer. Dus Code 95 kan ook bij u van toepassing zijn. De uitzondering hierop is als u af en toe rijdt met een lege bus of vrachtauto terug naar de vestiging, dan heeft u geen Code 95 verplichting. Hier is dan geen sprake van vervoer.

2. Als ik buiten Nederland rijd heb ik geen Code 95 nodig.
Dit is niet het geval. Binnen de EU bestaat de richtlijn Vakbekwaamheid, waarbij Code 95 verplicht is gesteld. De richtlijn Vakbekwaamheid zijn Europese afspraken en verplichtingen waaraan moet worden voldaan om beroepschauffeur te worden en te blijven.
Wel heeft elk EU land zijn eigen uitvoeringsmethode en toezicht. In Nederland is het CCV in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid. Deze richtlijn is ingevoerd om de verkeersveiligheid in Europa te vergroten en dodelijke verkeersongevallen te verkleinen.

3. Ik rij af en toe in een vrachtauto of bus, ik heb geen Code 95 nodig.
Wanneer u met een vrachtauto of bus goederen vervoert op de openbare weg, heeft u Code 95 nodig. Het aantal kilometers en uren op jaarbasis heeft hier niets mee te maken.

4. Ik krijg geen boete als ik rij zonder Code 95.
Het rijden zonder Code 95, terwijl u dit wel nodig heeft kan u duur komen te staan. De boete bedraagt ten minste 800 euro zijn en u mag niet meer verder rijden.

5. Ik heb voor 10 september 2009 mijn vrachtauto rijbewijs gehaald, ik heb geen Code 95 nascholingsverplichting.
Nee, vrachtautochauffeurs die voor 10 september 2009 hun rijbewijs hebben behaald hebben 7 jaar de tijd om de nascholingsverplichting van Code 95 te voldoen, dus tot 2016. Dit geeft wel problemen bij controle in het buitenland. Daarna moeten zij net als alle andere vrachtautochauffeurs elke 5 jaar de 35 uur nascholingsverplichting voor Code 95 voldoen.

6. Er zijn geen gevolgen als ik niet aan de nascholingsverplichting heb voldaan.
Chauffeurs die niet binnen 5 jaar de 35 uur nascholingsverplichting hebben voldaan, mogen niet meer beroepsmatig als chauffeur rijden. De Code 95 (vakbekwaamheid) is dan verlopen. Als chauffeur ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de 35 uur nascholingsverplichting in het termijn van 5 jaar.
Wil jij de nascholingsverplichting van Code 95 niet zelf bijhouden? Bij Rijschool van Bentum kunnen wij voor u de nascholing van Code 95 bijhouden. De kosten hiervan zijn € 11,65 per maand in een termijn van 60 maanden. U heeft hierbij keuze uit alle nascholingen.

7. Ik ben voor 1 juli 1955 geboren, ik heb geen Code 95 nodig.
Nee, deze regelgeving is per 1 juli 2015 komen te vervallen. U krijgt dan niet meer automatisch bij verlenging van het rijbewijs een Code 95 aanduiding.

8. Ik rij maar maximaal 12 uur per week, ik heb geen Code 95 nodig.
Nee, deze regelgeving is ook per 1 juli 2015 komen te vervallen, het ministerie heeft besloten deze uitzondering in te trekken. Dit betekent dat chauffeurs die incidenteel rijden ook aan de nascholingsplicht moeten voldoen.

9. Ik heb vrijstelling van Code 95, ik hoef dit niet aan te tonen.
Als u onder de vrijstellingen van Code 95 valt moet u dit wel onderweg kunnen aantonen. De bewijslast ligt bij de bestuurder.

10. Ze veranderen vast weer de regelgeving dat iedere chauffeur binnen Europa een Code 95 verplichting heeft vanaf 10 september 2016.
Nee, vanaf 10 september 2016 bent u in overtreding als u Code 95 plichtig bent en deze niet aangeduid staat op uw rijbewijs.

De 35 uur nascholing voor Code 95 is verplicht voor bijna alle chauffeurs. Bij Rijschool van Bentum kunt u terecht voor een gecertificeerde nascholingen van Code 95. U kunt hierbij zelf kiezen hoe u de nascholing indeelt. Tevens geven wij ook Code 95 e-learning pakketten.

Wilt u meer weten over de kosten en onze Code 95 pakketten? Bezoek onze website:  https://otc-rijopleidingen.nl/code-95/ of bel 088 177 1200.